IT-Partners palvelujen yleiset sopimusehdot

Toiminimi IT-Partners Hosting (omistaja Niko Hallikainen)

Y-tunnus: 2693054-8

Äijälänrannantie 14 A11

40520 Jyväskylä

Puh. 040-7533038

https://www.it-partners.fi

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan IT-Partners Hosting:n (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle tilaajaa kuulematta, jos palvelusopimuksen ehdot eivät muutu. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä. Muutos sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöön astuu kuitenkin voimaan vasta asiakkaan kirjallisella vahvistuksella.

3. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden päätyttyä uudella yhtä pitkällä sopimusjaksolla, ellei sopimusta ole irtisanottu (sopimuksen irtisanomisaika ks. alla).

Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan laskutuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Irtisanominen on tehtävä yksi (1) kuukausi ennen laskutuskauden loppua kirjallisesti ja lähetettävä joko sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse osoitteeseen: IT-Partners Hosting, Äijälänrannantie 14 A11, 40520 Jyväskylä.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli sovittuja palveluja ei voida ylläpitää. Tämä ei kuitenkaan koske satunnaisia katkoja, jotka aiheutuvat internet-verkosta tai palvelinkoneiden ylläpitotöistä tai laiteviasta, jotka korjataan kohtuullisessa ajassa. Satunnaisena katkona pidetään maksimissaan kolmen (3) päivää kestävää katkoa.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai force majeure -tilanne). Tällöin asiakkaalle hyvitetään käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut. Jos asiakas tahallisella toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa palveluntarjoajan tuottamille palveluille, siten että se haittaa muita asiakkaita, sopimus voidaan purkaa heti.

4a. Palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja toimittaa palvelun tilauksen jälkeen, yleensä samana päivänä, kuitenkin kolmen (3) työpäivän kuluessa. Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoaja tiedottaa asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti yhden (1) työpäivän kuluessa toimituksesta. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

4b. Yhteydenpito asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä

Ensisijaisesti yhteydenpito asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä tapahtuu sähköpostitse. Asiakas tiedostaa, että sähköposti on suojaamaton yhteydenpitotapa ja halutessaan itse järjestää suojatun sähköpostiyhteyden. Palveluntarjoaja voi tiedottaa yleisistä ja kiireellisistä asioista Twitterissä ja/tai Facebookisssa ellei asiakas nimenomaisesti kiellä tätä tai kieltäytyy lukemasta tiedotteita Facebookista/Twitteristä. Kieltäytymisestä on ilmoitettava kirjallisesti sähköpostitse palveluntarjoajalle, ilmoituksen puuttuessa asiakkaan ei katsota kieltäytyneen tästä ilmoitustavasta. Yleisiä ja kiireellisiä asioita ovat esimerkiksi yleiset katkot palveluun, jotka koskevat kaikkia tai useita asiakkaita.

5. Palvelun sisältö ja tuottaminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen tietoturvasyistä tai muusta vastaavasta syystä. Tällöin tehdystä muutoksesta pyritään tiedottamaan saman työpäivän aikana..

Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Mahdollisissa peruutus- tai purkamistilanteissa verkkotunnuksen (domain) rekisteröintiin käytettyä välitettyärahaa ei siten palauteta. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan nimiin ja hänen toimittamiin tietoihin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta eikä rekisterien tai rekisteritietojen ylläpidosta.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen/yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä (jatkossa "sivusto") varten. Sivutilan jälleen myynti on kielletty. Rajoitus ei kuitenkaan koske esimerkiksi bannerimainoksia tai muuta sivujen yhteydessä olevaa mainosmateriaalia. Materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä lakia tai hyviä tapoja. Levytilan koko on rajoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli levytilan käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa Palveluntarjoaja oikeuden estää asiakkaalta levytilan käyttö. Käytön estosta ilmoitetaan sähköpostitse.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon asiakas pääsee palvelun kautta käsiksi. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot (Joomla, Drupal, jne.) ovat ajan tasalla. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan, että hänen käyttämänsä virustorjunta on ajan tasalla.

Päivitystyöt tehdään hinnaston mukaan. Hinnasto on nähtävillä palveluntarjoajan web-sivuilla.

Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijäinoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaali, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan.

Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista korvausvelvoitteista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja käyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset varmuuskopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muusta palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen säilytyksestä tai varmuuskopioinnista.

Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai serveriresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Palveluntarjoajalla on oikeus määritellä asiakkaittensa ensisijaisuus käyttää hänen resurssejaan.

Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajan vastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden maksuun. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksella tehdystä ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista palveluntarjoajan web-sivuilla tai sähköpostitse. Asiakas on velvollinen lukemaan myös Twitterissä/Facebookissa julkaistavat yleiset tiedotteet, jos hän on siihen suostunut 4b. kohdassa kuvatulla tavalla.

6. Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) työpäivän kuluessa kirjallisesti. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin kolmen (3) työpäivän kuluessa, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä eritysehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle etukäteen jos katko on yli kolmen tunnin (3h) pituinen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaalle johtuen asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan itse hankkimasta konsultointipalveluista tai sen virheistä. Jos palveluntarjoajan käyttää itse konsulttia, sitoutuu palveluntarjoaja ilmoittamaan tästä asiakkaalle. Ellei asiakas kiellä konsultin käyttämistä kohtuullisessa ajassa, ei palveluntarjoaja vastaa käyttämänsä konsultin tekemästä virheestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan laskutuskauden palvelumaksuihin.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä käyttäjätunnukset ja salasanat palvelun käyttöä varten.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden valita käyttäjälle sopiva käyttäjätunnus. Salasanat tuotetaan satunnaisesti.

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta.

Asiakas vastaa siitä, että salasana ja käyttäjätunnus eivät pääse kolmansien osapuolien käsiin. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja annetaan henkilökohtaisesti asiakkaan nimeämälle edustajalleen. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksella tehdystä sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

8. Asiakastiedot

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua.

Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

9. Laskutus

Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä koko laskutuskauden mittaisen sovitun jakson. Maksutapana on Paypal ja lasku, jonka voi ladata tilauksen päätteeksi. Asiakkaan on maksettava lasku eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja sulkee palvelun, mikäli maksua ei ole suoritettu kahden (2) maksukehotuksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Uudesta palveluhinnastosta tiedotetaan sähköpostitse viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sen voimaanastumista. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

10. Palvelun sulkeminen

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa sulkemaan palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa asiakkaan palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua maksukehotuksista huolimatta, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

11. Muut ehdot

Sopimus on Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos nämä neuvottelut eivät tuota tulosta, tätä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Palvelukohtaisia erityisehtoja

Webhotelli-paketeissa (Kiwi, Mango, Orange, Melon) palveluntarjoaja rajoittaa palvelimiltaan lähetettävien sähköpostien määrää siten, että käyttö ei aiheuta haittaa muille. Rajoituksia toistaiseksi ei ole, mutta voidaan laittaa jos huomataan sen kuormittavan ja haittaavan muuta liikennettä palvelimella.

Uutiskirjepalvelussa käyttäjä voi lähettää kuukausikiintiön mukaisen määrän viestejä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on lain vaatima ennakkosuostumus vastaanottajilta viestien lähetykseen.

Verkkotunnusten rekisteröintiä koskevat erityisehdot

IT-Partners Hosting rekisteröidessä verkkotunnuksen Asiakkaan puolesta, IT-Partners Hosting toimii vain välittäjänä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnissä, täyttäen hakemuslomakkeet asiakkaan puolesta sekä välittäen mahdolliset rekisteröintikulut domainrekisteriltä Asiakkaalle. Riippuen siitä että haluaako asiakas fi domainin useammaksi vuodeksi kerralla vaiko vain vuodeksi kerrallaan. Sama koskee myös muita domain nimiä, tästä tulee erikseen ilmoittaa sähköpostilla IT-Partners Hostigille yhteydenottolomakkeella ja mainita tilauksen numero joka näkyy laskussa. Lähetämme tämän jälkeen uuden laskun asiakkaalle.

Verkkotunnus rekisteröidään aina Asiakkaan (palvelun tilaajan) toimittamin tiedoin, jolloin asiakas toimii hallinnollisena (omistaja) kontaktina domainille. IT-Partners Hosting huolehtii verkkotunnuksen uusintarekisteröinneistä jos verkkotunnus on alun perin rekisteröity IT-Partners Hosting:n kautta tai siirretty IT-Partners Hosting:n käyttämään rekisteriin ja asiaan liittyvät palvelumaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

Kansainvälisiä verkkotunnuksia rekisteröitäessä on myös huomioitava, että verkkotunnuksen hakijan (palvelun tilaajan) yhteystiedot tallennetaan kansainväliseen WHOIS-tietokantaan, jossa on listattu kaikkien verkkotunnuksien omistajat. Tämä perustuu ICANN:n määrittelemiin vaatimuksiin, joita kaikki rekisteröijät joutuvat noudattamaan.

IT-Partners Hosting ei vastaa verkkotunnusten rekisteritietojen ylläpidosta eikä verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Alta löydät linkit eri verkkotunnusten sopimusehtoihin.

FI-verkkotunnukset / Viestintävirasto (Ficora) 

COM, NET, ORG, INFO, EU -verkkotunnukset / Joker.com / EIS AG

 

Jaa tämä sivu

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter